Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Hỏi Đáp - Đạo Vào ĐờiHỏi Đáp - Đạo Vào ĐờiChương Trình Hỏi và Đáp Đạo Chúa


Số 01 -  Chung Đạo Chúa - Lễ Phục Sinh - Chúa nhật - Các nơi Đức Mẹ hiện ra
Số 02 - Việc tôn kính Đức Mẹ - Hiểu về tội - Việc xưng tội
Số 03 - Tội nặng và tội nhẹ - Lương tâm sai lạc ngày nay - 7 mối tội
Số 04 - Luật hôn nhân Công giáo - Ly thân, ly dị - Giải hôn phối
Số 05 - Tiếp về Hôn nhân Công Giáo - Trường hợp người ngoại đạo theo đạo Chúa
Số 06 - Giới trẻ Công giáo - Bí tích xức dầu thánh - Tang lễ Công giáo
Số 07 - Chuyện phong thánh - Những phép lạ Chúa làm qua các thánh
Số 08 - Hình phạt “dứt thông công” - Chi tiết 7 mục tự động bị phạt
Số 09 - Sách Ngũ kinh Cựu ước - Việc Chúa chọn dân riêng - Luật đạo cũ
Số 10 - Chúa linh ứng, mạc khải - 4 sách Phúc Âm - Cắt nghĩa Thánh Kinh
Số 11 - Các nhân đức Công giáo - Các nết xấu - Kinh nguyện Phụng vụ  
Số 12 - Việc cầu nguyện - Cha Đắc Lộ với việc giảng đạo tại Việt Nam - Bí tích
Số 13 - Phép Rửa tội và các hình thức khác với đạo cũ thời Mai-sen 
Số 14 - Giáo quyền - Giáo sĩ - Ơn gọi Ky-tô hữu - Chuẩn bị hôn nhân  
Số 15 - Xây dựng gia đình - Nghi thức - Giải hôn - 3 lời khuyên Phúc Âm  
Số 16 - Phép xức dầu bệnh nhân - Ảnh tượng đạo trong việc cầu nguyện
Số 17 - Vai trò Đức Mẹ và các Thánh - Cầu cho kẻ chết - Tứ chung  
Số 18 - Luật dự lễ Chúa nhật - Cấu trúc Thánh Lễ - Nói về ma quỷ 
Số 19 - Thần lành thần dữ - Hôn nhân khác đạo: những chi tiết cần biết  
Số 20 - Tiếp về hôn nhân khác đạo - Nghi lễ an táng - Luật chôn cất  
Số 21 - Lịch sử dân Thiên Chúa - 4 Thánh sử - Giáo hoàng Gio-an Phao-lô 2  
Số 22 - Thể lệ bầu Giáo hoàng - Việc thánh hiến nhà thờ và bàn thờ   
Số 23 - Sổ bộ Giáo hoàng - Việc từ chức - Tên gọi Chúa cứu thế - Các tôn giáo  
Số 24 - 3 phúc âm nhất lãm - Ơn vô ngộ của Giáo hoàng - Các cách rửa tội  
Số 25 - Điều kiện cưới khác đạo - Quyền bính Giáo hội - Thượng phụ, giáo phụ  
Số 26 - Giáo hoàng bị ép qua Pháp - Dịp trở lại Rô-ma - Lớp “dự bị hôn nhân” 
Số 27 -  Vệ binh Giáo hoàng - Chuyện “Thập tự quân” - các Giám mục phó, phụ tá
Số 28 - Giáo hoàng nổi danh - Việc lần chuỗi Mân côi - Mục vụ gia đình Công giáo  
Số 29 - Lập trường về chuyện ngừa thai & phá thai - Đồng tính luyến ái  
Số 30 - Chuyện Chúa Giáng sinh - Tình trạng đất và dân Do Thái thời Chúa  
Số 31 - Tiếp về Sứ điệp Giáng Sinh - Phép cắt bì - Dịp tỵ nạn Ai-Cập
Số 32 - Luôn sống trong ơn thánh=sạch tộI - Áo Đức Bà - Chữ GOD trong đồng đô la 
Số 33 - Các tổ-phụ - Tiến-sĩ Giáo-hộI - Liên hệ các tôn-giáo bạn -Một đạo thật
Số 34 - Hợp nhất Ky-tô-giáo - Các đạo tại Việt-Nam - Hồi giáo - Do-thái giáo 
Số 35 - Thắc-mắc Hôn-phối đạo : chuyện ly thân - Thánh bổn-mạng đặc-biệt - Phong thánh
Số 36 - Lo hồ sơ Hôn-phốI - Cưới người khác đạo : các chi tiết - Vai trò Giáo hoàng
Số 37 - Tội và dòng-dõi Adam - Bí-tích thành sự và hợp pháp - Phép chuẩn đặc biệt
Số 38 - Chúa nói qua giấc mộng - Việc tế lễ bàn thờ - Tục mai táng dân Chúa -Vua David
Số 39 - Chữ 'Con người' trong Phúc-âm - Bài học ngôn sứ Hô-sê - Anh em'của Chúa
Số 40 - Giáo lý mùa Phục-sinh - Đáp ơn Chúa - Nghi-thức đêm Phục-sinh
Số 41 - Tam nhật thánh : Bữa tiệc ly - Cuộc khổ nạn Chúa - Vọng Phục sinh
Số 42 - Ý-nghĩa và luật-lệ mùa Chay - Sống tinh thần Chúa Cứu thế
Số 43 - Miền Samaria Do TháI - Thử thách để vào đất hứa - Nhân-vật Mai-sen
Số 44 - Tiên-phong Tu rừng : thánh An-tôn và Maria Ai-cập - Dòng hành-khất
Số 45 - Phẩm-phục trong tang lễ - Chúa và dân riêng cứng đầu, bất trung
Số 46 - Hôn-nhân tự nhiên - Việc giải hôn - Đặc-ân Phao-lô - Luật sở tại 
Số 47 - Việc xuất Ai-cập - Chúa trừng-phạt - Các thánh Anh-hài -Lâm-bô - Anh trộm lành 
Số 48 - Chuyện ơn gọi tu-trì : Dòng và Triều - An táng đất thánh - Lễ buộc
Số 49 - Lễ Phụng-vụ - Khấn đồng trinh - Đời độc thân -6 điều răn hội thánh
Số 50 - Mùa Phụng-vụ - 3 bậc lễ Mi-sa - Năm thánh trong giáo-hội
Số 51 - Tuần cửu nhật - Chi-tiết cuộc khổ-nạn của Chúa Ky-tô
Số 52 - Tục lệ kiêng thịt - Quan niệm Tây phương và Đông phương về hôn phối 
Số 53 - Chuyện đồng tính - Thêm về Đặc ân Phao-lô - Giáo-hội Đông-phương 
Số 54 -  Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam - Xưng tội với Linh-mục
Số 55 - Vấn-nạn nữ Linh mục - Luật Linh-mục độc thân -Các đạo tại Việt-Nam
Số 56 - Thêm đạo tại VN - Cách cư-xử với tôn-giáo bạn - Việc bói toán 
Số 57 - Đạo Chúa và đạo TrờI - Chuyện Chúa mạc-khải - Giao-ước - Cứu-chuộc muôn dân
Số 58 - Câu chuyện đất thánh - Lịch-sử dân riêng Chúa - Bài học đáng nhớ
Số 59 - Xã-hội Do-thái thời Chúa Giê-su - Cái chết thập giá đau thương 
Số 60 - Xác nhiều thánh không hư nát - Phép lạ trong đạo Chuyện cha con Tobia 
Số 61 - Mẫu gương Tobia Cựu Ước cho hạnh phúc hôn nhân - Các ngôn sứ, Án quan và Vua dân riêng Chúa
Số 62 - Chuyện ảnh tượng trong đạo Chúa : Lịch sử và ý nghĩa việc tôn kính các ảnh tượng  
Số 63 - Câu chuyện Ngôn sứ Gio-Na - Suy nghĩ về Tân Ước và Cựu Ước - Người hùng 'Đa-vít đại vương'  
Số 64 - Vua Salomon, huyền thoại của Cựu Ước - Tiên tri Daniel - Thánh Gio-An Tiền hô  
Số 65 - Luyện ngục - Các thánh cùng thông công - Vai trò đức bác ái/Việc chôn kẻ chết thời Chúa Giê Su  
Số 66 - Nhạc 'bình ca' trong phụng vụ - Giáo hoàng Grê-go-ri-ô  XIII (cả) với bao công trình lớn - Thánh ca nay 
Số 67 - Chuyện các thánh Tử đạo tại VN can trường - Gương cho ta trong năm Đức Tin: sống đạo đích thực 
Số 68 - Thủ tục bầu Giáo Hoàng - Hàng giáo phẩm trong đạo - 2 phần chính trong thánh lễ Mi-sa 
Số 69 - Canh tân Phụng vụ - Nghi thức truyền phép - Cử chỉ đứng ngồi - Cách thức rước lễ  
Số 70 - Danh xưng Chúa Giê-su - Hiểu rõ về đạo Thiên Chúa, đạo Ky-tô, đạo Công giáo 
Số 71 - Gia phả và cuộc đời Chúa Giê-su - Con Chúa tình nguyện cứu chuộc ta qua đau khổ  
Số 72 - Tín điều 'kẻ chết sẽ sống lại' - Vấn nạn về Luyện ngục - Nhóm trí thức thời Chúa Giê-su  
Số 73 - Gương xấu Pha-ri-siêu/Quyền bính Do TháI - Ông bà nguyên tổ loài người phạm tội  
Số 74 - Hiểu rõ lịch sử dân Thiên Chúa - Chương trình mầu nhiệm của việc cứu chuộc nhân loại
Số 75 - Phỏng vấn một Linh mục về ơn gọi đi tu - Ý nghĩa đời phục vụ - Những vui buồn thường ngày.
Số 76 - Chuyện đau khổ trên đờI - Mẫu gương ông Gióp kinh thánh - Hình phạt Nạn Hồng thủy.
Số 77 - Tín điều Đức mẹ vô nhiễm nguyên tộI - Ơn Giáo hoàng vô ngộ - Tính thời khắc Chúa trên thập giá.
Số 78 - Hệ thống chủng viện xưa nay - Tiếng gọi truyền giáo luôn thúc bách mọi người trong Giáo hội.
Số 79 - Ý nghĩa, lịch sử và giá trị việc lần chuỗi Mân Côi - Chuyện đóng góp tài chánh cho nhà thờ.
Số 80 - Y phục các Tu sĩ Công giáo--Thần học về 'Một Chúa Ba Ngôi'--Các lễ lớn đạo Do Thái.
Số 81 - Về bánh và rượu dùng trong thánh lễ - Rước lễ 'dưới 2 hình' - Tín lý Chúa hiện diện thật.
Số 82 - Chi tiết pha chút nước vào ly rượu lễ - Bánh không men - Chuyện rước lễ trong đạo Chúa.
Số 83 - Câu chuyện thành Giê-ri-cô trong thánh kinh - Bộ Giáo luật mới nhất cúa Giáo hội.
Số 84 - Học hỏi thêm về bộ Giáo luật Công giáo - Vạ tuyệt thông - Thay đổi các khoản luật ngày nay.
Số 85 - Cử hành lễ an táng cho trẻ nhỏ và người dự tòng chưa kịp rửa tộI - Thái độ với kẻ khác đạo.
Số 86 - Nhắc lại chuyện tôn kính các ảnh tượng thánh - Về Thánh Ta-đêo ( Tông đồ Giu-đa=Jude ).
Số 87 - Nước Do-Thái có 2 thành Bê-Lem - 3 lần xây đền thờ Jerusalem và chuyện phá năm 70 AD.
Số 88 - Câu chuyện giải Hôn phối trong đạo Công giáo - Những nhân tố khiến bí tích không thành.
Số 89 - Kết thúc về Bí tích Hôn phốI - Chuyện cho một số Mục sư Tin Lành trở thành Linh Mục CG.
Số 90 - Luật dâng con đầu lòng trong đạo cũ - Lễ đặt tên và dâng hiến Chúa Giê-su trong đền thờ.
Số 91 - Nước Mỹ có 2 tiểu bang 'Đức Mẹ'? - Lý do nhiều thành phố miền Tây mang tên các Thánh.
Số 92 - Huyền thoại 'Chén thánh thật' của Chúa - Phân loại và hiểu rõ các phép Bí Tích Công giáo.
Số 93 - Ấn định ngày lễ Giáng sinh và Phục sinh mỗi năm - Ý nghĩa chữ 'Vượt qua' trong Phụng vụ.
Số 94 - Gốc tích việc cử hành thánh lễ vào các Chúa Nhật - Giáo hội điều chỉnh danh sách các Thánh.
Số 95 - Chuyện hôn nhân giữa Mẹ Maria và Thánh Giu-se - Kinh thánh kể 7 lời Maria nói trong đời.
Chương Trình Đạo Vào Đời


Số 01 - Vai trò các Giáo hoàng trong lịch sử đạo Công giáo - Giáo đô Rô-ma - Dân Chúa
Số 02 - Đất thánh và lịch sử dân riêng của Chúa/12 chi tộc/Liên hệ với dân gốc Ả-rập
Số 03 - Chuyện Thiên đàng và hỏa ngục/Việc thưởng phạt/Lễ Mi-sa giúp hồn quá cố
Số 04 - Chính thống giáo - Công giáo đông phương - Tin Lành - Anh giáo - Sống đạo 
Số 05 - Hiểu về các tôn giáo tại VN - Tóm tắt về các đạo tin vào một Thiên Chúa 
Số 06 - Hiểu về Do Thái giáo - Hồi giáo - Những va chạm trong lịch sử - Thái độ cần có
Số 07 - Câu truyện Chúa giáng trần và tây lịch  - Ý nghĩa việc truyền giáo, riêng với dân Việt
Số 08 - Thái độ Công giáo với thời cuộc - Các tổ chức bác ái Công giáo - 14 'mối' yêu người
Số 09 - Sinh hoạt xã hội tại Trung tâm CG - Thần quyền và thế quyền - Các bài học cũ
Số 10 -  Linh mục luôn là phái nam - Linh mục độc thân - Câu chuyện đi tu - Tôn kính tổ tiên
Số 11 - Ý nghĩa chuyện đau khổ - Thái độ của các thánh - Con đường theo Chúa
Số 12 -  Lương tâm trong xã hộI - Nền tảng tín lý và luân lý của Giáo hội Công giáo
Số 13 -  Đạo Công giáo tới Việt Nam - Việc đóng góp vào văn hóa và văn học dân tộc
Số 14 - Hiểu thêm về dân riêng của Chúa và thái độ của Giáo hội Công giáo
Số 15 - Thuyết Tiến hóa - Chúa tạo dựng muôn loàI - Cái nhìn triết lý và khoa học
Số 16 - Các giới luật Hội thánh - Việc dứt thông công - Các tác giả sách thánh - Đọc kinh
Số 17 - Tổ chức Tam điểm : bí mật chống đối Giáo hội Công giáo/Thái độ thích đáng
Số 18 - Chuyện ăn chay và kiêng thịt - Tinh thần mùa chay trong phụng vụ: Hy sinh
Số 19 - Giáo lý về Luyện ngục - Cầu cho kẻ chết - Việc thưởng phạt sau khi ta chết
Số 20 - Các phép lạ trong đạo: ý nghĩa và tầm quan trọng - Vai trò Đức Mẹ và các  thánh
Số 21 - Việc cầu xin với Chúa : cần theo ý NgàI - Vai trò thánh đường và các nghi lễ
Số 22 - Tên gọi Chúa Cứu thế/Tục đặt tên Do Thái/Cầu với 'Chúa' nhờ các vị thánh
Số 23 - Vua Salomon và các bài học của kinh thánh - Truyện tiên tri Daniel - Tận thế
Số 24 - Lần chuỗi Mân Côi : ý nghĩa, hiệu quả và lịch sử - Các nơi Đức Mẹ hiện ra
Số 25 - Đời cầu nguyện - Ngôn ngữ La Tinh trong văn học và phụng vụ Công giáo
Số 26 - Tương quan với nhà Phật - Vai trò Triết học hỗ trợ Thần học trong đạo
Số 27 - Đạo Chúa và các tôn giáo bạn - Hiểu tự do tôn giáo - Chuyện cứu rỗi con người
Số 28 - Đạo Chúa và Việt Nam - Những hiểu lầm gây ra những hậu quả tai hại xưa nay
Số 29 - Đạo Trời với đạo Chúa - Những cá nhân có lỗi lầm và gương xấu qua lịch sử
Số 30 - Mầu sắc phụng vụ và áo Linh Mục - Diễn tiến các biến cố đời Chúa Giê-su mỗi năm
Số 31 - Xử dụng tài chánh trong giáo hộI - Lối đi chính trị và xã hộI - Thái độ yêu ghét
Số 32 - 4 bộ Phúc Âm trong Giáo hộI - Áp dụng vào Thần học, Phụng vụ và Tu đức trong đạo
Số 33 - Câu chuyện một Chúa ba ngôi - Những mầu nhiệm trong đạo - Ý nghĩa của niềm tin
Số 34 - Luật rửa tội cho trẻ em và việc thực hành khi khẩn cấp - Tội nguyên tổ loài người
Số 35 - Tổ chức của Giáo hội Công giáo - Căn bản giáo thuyết - Giáo luật/Kỷ luật và chế tài
Số 36 - Lịch sử và vai trò các vị phó tế Công giáo - Rước lễ cả bánh và rượu trong thánh lễ
Số 37 - Chuyện khấn dòng trong đạo Chúa - Con đường theo sát 'Lời khuyên Phúc âm'.
Số 38 - Thần quyền và thế quyền qua lịch sử đạo Chúa - Giáo hội Roma ngày nay.
Số 39 - Tín hữu Công giáo Nguyễn trường Tộ - Cần tránh những ngộ nhận đáng tiếc.
Số 40 - Chúa chọn dân riêng thế nào - Tóm lịch sử ơn cứu độ theo giáo lý đạo Chúa
Số 41 - Tôn giáo thời khai nguyên quốc gia Hoa Kỳ - Chuyện thực hành biến đổi hiện nay.
Số 42 - Con Chúa giáng trần, sinh bởi mẹ Maria - Các phép lạ và chuyện sùng kính  Đức Mẹ.
Số 43 - Dòng tu Công giáo : Các hình thức tu dòng khác nhau trong Giáo Hội Công giáo.
Số 44 - Lý do và ý nghĩa chuyện thưởng phạt của Chúa, theo Thánh kinh và Thần học.
Số 45-Nhà trí thức yêu nước Nguyễn trường Tộ - Tệ hại 'Bế quan tỏa cảng' và “Cấm đạo Công giáo”.
Số 46-Các “Hội Kín” tại Hoa Kỳ: Các hoạt động liên quan tới chính trị, xã hội và tôn giáo cho tới nay.
Số 47-Vai trò vua Đa-Vít trong Thánh Kinh Cựu Ước - Tấm gương thống hối và lòng nhân ái đặc biệt.
Số 48-Luật và nghi thức “Cắt bì” nơi dân Do TháI - Bánh “không men” và Rượu nho trong Lễ Mi-sa.
Số 49-Cái nhìn tổng thể về những tôn giáo có số tín hữu đông nhất tại quốc gia Hoa Kỳ hiện nay.
Số 50-Giáo Hội Công giáo Mỹ phục vụ cộng đồng, qua các ngành giáo dục, xã hội cũng như y tế.
Số 51-Tìm hiểu nghi thức hôn phối trong đạo Công giáo - Vai trò của Linh mục và các nhân chứng.
Số 52-Lập trường của đạo Công giáo với các trường hợp ly thân cũng như ly dị - Cách phòng ngừa.